Комунальний заклад «Запорізький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Повна назва: 
Комунальний заклад «Запорізький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КЗ «ЗОДПТС» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69034, м. Запоріжжя, вул. Червонополянська, 1-а.
Телефони: 
(061) 707-39-42

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
05499240

Органiзацiйно-правова форма:

Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
Голова комісії з припинення Дем’яненко Олена Валентинівна