Комунальна установа «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальна установа «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «ЗОКЦ» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.164
Телефони: 
(061) 239-06-41, (061) 239-02-11

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
38664449

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними діяльність
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
директор Савенкова Ольга Олександрівна
Термiн дiї контракту: 
з 01.04.2016 по 29.03.2024