Комунальний заклад «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальний заклад «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КЗ «ЗОШВСМ»ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 68.
Телефони: 
(061) 284-99-37, 284-99-38

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
02928203

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
освіта у сфері спорту та відпочинку
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
директор Гацуля Олексій Миколайович
Термiн дiї контракту: 
з 28.08.2015 р. до 27.08.2025 р.