Комунальний заклад "Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальний заклад "Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КЗ «ЗОЦСПРД» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
: 69093, м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 13
Телефони: 
(061) 233-36-79 (061) 223-66-02 (061) 233-63-32

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
25763532

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
директор Кучер Ольга Миколаївна
Термiн дiї контракту: 
з 01.08.2013 по 31.07.2024