Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький обласний центр служби крові» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький обласний центр служби крові» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КНП «ЗОЦСК» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69035, м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, буд. 32
Телефони: 
(061) 289-81-90, (061) 224-14-27
Телефон-факс: 
(061) 233-14-27

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
05499085

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
Код КВЕД 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (основний)
Розмiр статутного капiталу для КП: 
11057554.00
Вiдомостi про статут (положення): 
Орган, який видав розпорядження\рiшення про затвердження статуту (положення): 
Рішення Запорізької обласної ради № 10
Дата видачi: 
27.02.2020

Керiвництво установи

Керiвник: 
Директор Ємел'янов Дмитро Володимирович
Термiн дiї контракту: 
з 08.10.2021 по 07.10.2026