Комунальна установа «Чернігівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Повна назва: 
Комунальна установа «Чернігівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «Чернігівський психоневрологічний інтернат» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
71245, Запорізька область, Чернігівський район, с. Калинівка, вул. Степова,1
Телефони: 
(06140) 9-87-49 /9-87-42

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
03188599

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
Голова комісії з припинення Журавльов Олег Анатолійович