Комунальна установа «Спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Трансфузіологія» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Повна назва: 
Комунальна установа «Спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Трансфузіологія» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «СТМО «Трансфузіологія» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69035, м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, буд. 32
Телефони: 
(061) 239-63-74, 239-63-77

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
26075030

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
інша діяльність у сфері охорони здоров’я (основний)
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
Голова комісії з припинення Ганжа Ганна Олександрівна