Комунальна установа «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальна установа «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «КІОЦ» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська (Дзержинського), 44
Телефони: 
(061) 764 12 35

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
20510200

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
комп’ютерне програмування
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
директор Коломоєць Сергій Леонідович