Комунальна установа «Обласний інформаційно – аналітичний центр медичної статистики» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальна установа «Обласний інформаційно – аналітичний центр медичної статистики» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «ОІАЦМС» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова 31-а
Телефони: 
(061) 2202102

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
19269118

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
Начальник Чуприна Микола Якович
Термiн дiї контракту: 
04.12.2017 по 04.12.2022