Комунальна установа «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальна установа «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «Запорізький ДБІ» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69096, м. Запоріжжя, вул. Донецька, 18
Телефони: 
(061) 286-96-67
Телефон-факс: 
(061) 286-96-67

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
02770096

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
директор Гончаренко Людмила Вікторівна