Комунальний заклад «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальний заклад «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КЗ «Краєзнавчий музей» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69063, м. Запоріжжя, вул. Троїцька/ вул. Олександрівська, буд 29/16
Телефони: 
(061) 764-55-35
Телефон-факс: 
(061) 764-34-76

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
02223566

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
функціонування музеїв
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
директор Спіцин Юрій Павлович
Термiн дiї контракту: 
: з 13.12.2019 р. по 12.12.2024 р.