Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр репродукції людини» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр репродукції людини» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КНП «ОМЦРЛ» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69001, м. Запоріжжя, вул. Дивногорська, 5
Телефони: 
(061) 707-79-05, (061) 717-21-79

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
19282308

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний); Код КВЕД 86.21 Загальна медична практика
Розмiр статутного капiталу для КП: 
40581008.00
Вiдомостi про статут (положення): 
Орган, який видав розпорядження\рiшення про затвердження статуту (положення): 
Рішення обласної ради № 3
Дата видачi: 
27.02.2020

Керiвництво установи

Керiвник: 
Директор Авраменко Наталія Вікторівна
Термiн дiї контракту: 
з 25.01.2015 р. до 24.01.2030 р.