Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КНП «ОМЦССЗ» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 78
Телефони: 
(061) 708-12-80

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
02004870

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
Код КВЕД 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний); Код КВЕД 86.21 Загальна медична практика; Код КВЕД 86.22 Спеціалізована медична практика; Код КВЕД 86.23 Стоматологічна практика; Код КВЕД 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
Розмiр статутного капiталу для КП: 
73290825.00
Вiдомостi про статут (положення): 
Орган, який видав розпорядження\рiшення про затвердження статуту (положення): 
Рішення обласної ради № 5
Дата видачi: 
27.02.2020

Керiвництво установи

Керiвник: 
Директор Курпаяніді Іван Миколайович
Термiн дiї контракту: 
25.12.2014 р. – 24.12.2029 р.