Комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КЗ ОЦПВМ ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49
Телефони: 
(061) 2246141

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
20523214

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
Регулювання у сфері охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
Директор Моторна Ірина Миколаївна
Термiн дiї контракту: 
з 01.06.2023 за строковим трудовим договором, без укладання контракту, на період дії воєнного стану на території України та 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану або до призначення іншої особи директором цього комунального закладу за результатами конкурсного відбору, в установленому чинним законодавством України порядку