Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
Хортицька національна академія
Мiсцезнаходження: 
69017, м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59 (о. Хортиця)
Телефони: 
(061) 283-20-01

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
22133718

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; інші види освіти, н.в.і.у.; допоміжна діяльність у сфері освіти; загальна медична практика; стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я; денний догляд за дітьми; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.; видання книг; видання газет; інші види видавничої діяльності
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
ректор Нечипоренко Валентина Василівна
Термiн дiї контракту: 
08.10.2021 по 07.10.2026