Комунальна установа «Централізована бухгалтерія закладів культури» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальна установа «Централізована бухгалтерія закладів культури» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «ЦБ закладів культури» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164
Телефони: 
(061) 239-04-64,239-03-19

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
38520551

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
директор Стрельченко Поліна Вікторівна