Комунальна установа «Централізована бухгалтерія закладів та установ молоді, фізичної культури та спорту» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальна установа «Централізована бухгалтерія закладів та установ молоді, фізичної культури та спорту» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «ЦБ молоді та спорту» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69107, м. Запоріжжя, пр. Cоборний 164
Телефони: 
(061) 239 02 16, 239-02-08
Телефон-факс: 
(061) 2390216

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
39061563

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
директор Кондратенко Андрій Миколайович
Термiн дiї контракту: 
з 25.12.2014 р. до 27.12.2027 (включно)