Комунальна установа "Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальна установа "Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «Обласний Фонд підтримки» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 13
Телефони: 
(061) 764-66-18

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
25488480

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
інші види керування
Вiдомостi про статут (положення): 
Орган, який видав розпорядження\рiшення про затвердження статуту (положення): 
Т.в.о. директора Казанцев Анатолій Олегович

Керiвництво установи

Керiвник: 
Т.в.о. директора Казанцев Анатолій Олегович