Комунальна установа «Запорізький обласний центр здоров’я» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Повна назва: 
Комунальна установа «Запорізький обласний центр здоров’я» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «Центр здоров’я»
Мiсцезнаходження: 
69005, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 6-А
Телефони: 
(061) 2896047; (061) 2896048

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
05485901

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів (основний)
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
Голова комісії з припинення Кошель Наталія Іванівна