Комунальна установа «Спеціалізоване територіальне медичне об`єднання «Фтизіатрія» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Повна назва: 
Комунальна установа «Спеціалізоване територіальне медичне об`єднання «Фтизіатрія» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
СТМО «Фтизіатрія»
Мiсцезнаходження: 
69106, м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2
Телефони: 
(061) 717-17-25

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
23795249

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
діяльність головних управлінь (хед-офісів)
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
Голова комісії з припинення Тищенко Олександр Вікторович