Комунальна установа «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Повна назва: 
Комунальна установа «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Запорізької обласної ради (в стані припинення)

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «ОЛФД» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, буд. 71
Телефони: 
(061) 717-21-92, (061) 787-53-27, (061) 717-21-93

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
02006685

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
медична практика
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
Голова комісії з припинення Лавріненко Марина Володимирівна