Приморське держане комунальне підприємство «Профдезінфекція»

Повна назва: 
Приморське держане комунальне підприємство «Профдезінфекція»

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
Приморське держане комунальне підприємство «Профдезінфекція»
Мiсцезнаходження: 
72100, м. Приморськ, вул. Поштова, 5, кв. 3

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
22121537

Органiзацiйно-правова форма:

Вiдомостi про статут (положення): 

Вiдомостi про припинення юридичної особи

Назва органу що прийняв рiшення про припинення юридичної особи: 
від 31.03.2005 № 14 «Про ліквідацію підприємств» голова ліквідаційної комісії Алуф Олексій Володимирович