Комунальне підприємство «Запоріжкіно» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальне підприємство «Запоріжкіно» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
Комунальне підприємство «Запоріжкіно» Запорізької обласної ради
Мiсцезнаходження: 
69600, м. Запоріжжя, вул. Луначарського, 11

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
02403624

Органiзацiйно-правова форма:

Вiдомостi про статут (положення): 

Вiдомостi про припинення юридичної особи

Назва органу що прийняв рiшення про припинення юридичної особи: 
Рішення про припинення (ліквідацію) від 23.12.2010 № 41 «Про припинення комунального підприємства «Запоріжкіно» Запорізької обласної ради шляхом ліквідації» Голова ліквідаційної комісії Отцова Наталія Миколаївна