Комунальна установа «Центр публічних закупівель» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
комунальна установа «Центр публічних закупівель» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ "ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ" ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 162
Телефони: 
233-02-44; 233-02-45

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
40932783

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
Голова ліквідаційної комісії Бєлогурова Ірина Юріївна