Міжнародні відносини

 

Zaporizhzhia regional council invite for cooperation!

Open to discuss joint projects and cooperation on a regular basis.

Запорізька обласна рада запрошує до співпраці! Відкриті до обговорення спільних проєктів та співпраці на постійній основі.

 

  1. We offer cooperation between the cities in the cultural sphere. Main idea - to get know the cities through paintings and other art objects. Using the collections of local museum funds, let's host an online exhibition tentatively titled “Urban Landscapes” or “Image of the City”.
    For example  - “Zaporizhzhia Avenue” by Nadiia Blyzniakova.
    Ready to discuss this project!

Ми пропонуємо співпрацю між містами у культурній сфері. Головна ідея - пізнати міста за допомогою картин та інших предметів мистецтва. Використовуючи колекції місцевих музейних фондів, давайте розмістимо онлайн-виставку під попередньою назвою «Міські пейзажі» або «Образ міста». Наприклад - «Запорізький проспект» Надії Близнякової. Готові обговорити цей проект!

 

 

  1. We offer interesting projects for investment, prepared by utilities, institutions, enterprises of the Zaporizhzhia regional council

Ми пропонуємо цікаві інвестиційні проекти, підготовлені комунальними установами, закладами, підприємствами Запорізької обласної ради

   

  

 

 

Department of international relations and investment

Zaporizhzhia regional council

zor.international.invest@gmail.com

Volodymyr Goloveshko +38067 619 99 27

        Alona Havrylenko +38050 993 03 77