Висновки постійної комісії з питань екології, охорони надр та раціонального природокористування