Комунальна установа «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальна установа «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «ОМЦССЗ» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 78
Телефони: 
(061) 708-12-80

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
02004870

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; діяльність лікарняних закладів (основний); загальна медична практика; спеціалізована медична практика; стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
генеральний директор Курпаяніді Іван Миколайович
Термiн дiї контракту: 
25.12.2014 р. – 24.12.2024 р.