Комунальна установа «Обласний медичний центр репродукції людини» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальна установа «Обласний медичний центр репродукції людини» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «ОМЦРЛ» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69001, м. Запоріжжя, вул. Дивногорська, 5
Телефони: 
(061) 707-79-05, (061) 717-21-79

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
19282308

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
діяльність лікарняних закладів; загальна медична практика
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
головний лікар Авраменко Наталія Вікторівна
Термiн дiї контракту: 
з 25.01.2015 р. до 24.01.2025 р.