Нагороджені особи І ступенем

СПИСОК

осіб, яких нагороджено орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”

I ступеня з 01 січня 2015 - 2021 року

 

№ з/п

П.І.П.

(або назва міста, району, села, селища, територіальної громади, установи, закладу, підприємства, організації )

Посада на момент прийняття рішення щодо нагородження

За що нагороджено

Дата та № прийняття розпорядження

Примітка

2015

1.

МІНЬКО

Іван Іванович

голова ради Пологівської районної організації ветеранів України

за багаторічну сумлінну працю, активну громадську діяльність, патріотичне виховання молоді, вагомий особистий внесок у справу соціального захисту ветеранів Пологівського району Запорізької області та з нагоди 75-річчя від дня народження

 

Розпорядження голови обласної ради

від 09.02.2015 № 16-н

“Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”  I ступеня  Мінька І.І.”

 

2.

ПЕТІШИН

Сергій Миколайович

підполковник Збройних Сил України

 

за мужність і героїзм, виявлені під час виконання інтернаціонального обов’язку, відданість військовій присязі та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 26-ї річниці виводу обмеженого контингенту Радянських військ з Республіки Афганістан

 

Розпорядження голови обласної ради

від 13.02.2015 №  23-н

“Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”  I ступеня (посмертно)                 Петішина С.М.”

нагороджений орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”  I ступеня(посмертно)

3.

СКВІРСЬКИЙ

Олег Михайлович

генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю “Росток”, депутат Запорізької обласної ради шостого скликання, голова постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування,

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізької області

 

Розпорядження голови обласної ради

від 16.03.2015 №  52-н

“Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”  I ступеня Сквірського О.М.”

відомості про Свірського О.М.  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

 

4.

НИКОНЕНКО

Олександр Семенович

ректор державного закладу «Запорізька медична ака-демія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України», професор кафедри трасплантології та ендокринної хірургії з курсом серцево-судинної хірургії, академік Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії, доктор медичних наук

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, значний особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, вітчизняної медичної освіти і науки, розроблення і впровадження нових способів та методів лікування і профілактики захворювань, підготовку висококва-ліфікованих медичних спеціалістів та з нагоди Дня медичного працівника

Розпорядження голови обласної ради

від 25.05.2015 №  105-н

“Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”  I ступеня Никоненка О.С.”

відомості про Никоненка О.С  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

 

5.

ВОРОНКОВА

Валентина Григорівна

Завідувач кафедри ме-неджменту організації та управління проектами Запо-різької державної інженерної академії, професор, доктор філософських наук

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, вагомий особистий внесок у наукову-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 20-річчя кафедри “Менеджмент організацій та управління проектами” Запорізької державної інженерної академії

Розпорядження голови обласної ради

від 12.06.2015 №  141-н

“Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”  I ступеня Воронкової В.Г.”

відомості про Воронкову В.Г.  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

 

6.

ЄРМОЛАЄВА

Ельвіра Павлівна

 

Генеральний директор Між-народної громадської орга-нізації “Земляцтво “Запоріж-жя”, заслужений економіст України

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізької області та з нагоди 70-річчя від дня народження

 

Розпорядження голови обласної ради

від 15.06.2015 №  142-н

“Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”  I ступеня Єрмолаєвої Е.П.”

відомості про Єрмолаєву Е.П.  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

 

7.

ТКАЧЕНКО

Віктор Митрофанович

Начальник механічного цеху публічного акціонерного то-вариства “Мотор Січ”

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та вагомий особистий внесок у розвиток авіаційної промисловості Запорізької області

 

Розпорядження голови обласної ради

від 07.07.2015 №  163-н

“Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”  I ступеня Ткаченка В.М.”

відомості про Ткаченка В.М.  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

 

8.

ГРИГОРЧУК

Олександр Сергійович

Голова профспілкового ко-мітету підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціо-нерного товариства «Запо-різький залізорудний ком-бінат»

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розбудову підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства “Запорізький залізорудний комбінат”  та з нагоди Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

 

Розпорядження голови обласної ради

від 14.07.2015 №  166-н

“Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”  I ступеня Григорчука О.С.”

відомості про Григорчука О.С.  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

 

9.

ГАЙДАРЖІ

Іван Васильович

Головний лікар терито-ріального медичного об’єднання Михайлівського району Запорізької області, заслужений лікар України

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, значний особистий внесок у справу покращення надання медичної допомоги населенню Михайлівського району Запорізької області та з нагоди 60-річчя від дня народження

 

Розпорядження голови обласної ради

від 18.08.2015 №  198-н

“Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”  I ступеня Гайдаржі І.В.”

відомості про Гайдаржі І.В. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

 

10.

ПОЛУЛІХ

Мирон Семенович

 

Директор Мелітопольського державного лісомисливського господарства, заслужений лісівник України

 

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток лісогосподарського виробництва Запорізького краю та з нагоди Дня працівника лісу

 

Розпорядження голови обласної ради

від 10.09.2015 №  231-н

“Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”  I ступеня Полуліха М.С.”

відомості про Полуліха М.С. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

 

11.

КЛЕЙНЕР

Ігор Саулович

Генеральний директор пуб-лічного акціонерного това-риства “Запоріжтрансфор-матор”

за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізького регіону, створення нових робочих місць, підтримку під-приємництва в Запорізькій області, захист прав і інтересів товаро-виробників та з нагоди 25-річчя від дня створення Запорізького обласного союзу промисловців  і підприємців (роботодавців) “Потенціал”

 

Розпорядження голови обласної ради

від 25.09.2015 №  258-н

“Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради”

відомості про Клейнера І.С. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

 

12.

РЕДЯ

Вячеслав Васильович

головний диригент академічного симфонічного оркестру комунального закладу «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради, народний артист України, депутат Запорізької міської ради

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національного мистецтва, відродження і примноження духовних скарбів та з нагоди 60-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради

від 22.10.2015 № 320-н

“Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм”

I ступеня Реді В.В.»

відомості про Редю В.В. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

13

ГЛОБА

Валерій Іванович

інвалід війни та Чорнобилю, головний лікар комунального закладу охорони здоров’я «Міська стоматологічна поліклініка № 3», член Запорізького обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Спілка інвалідів-учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»

за активну громадську діяльність, соціальний захист інвалідів Чорнобиля, вагомий особистий внесок у розвиток чорнобильського руху у Запорізькій області та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції

Розпорядження голови обласної ради

від 26.11.2015 № 372-н

«Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

відомості про Глобу В.І. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

2016

1

ЄВДОКИМЕНКО

Микола Михайлович

голова правління публічного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод», заслужений машинобудівник України

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного машинобудування, вдосконалення технічного і організаційного рівня виробництва та з нагоди 55-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради

від 29.03.2016 № 53-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Євдокименка М.М.»

 

2

ВОЛОВИК

Віталій Іванович

пенсіонер, професор, завідувач кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету (02.2008-03.2015 роки), заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, засновник запорізької філософської школи

за багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві, плідну та бездоганну викладацьку, науково-дослідну діяльність, значний особистий внесок у підготовку кадрів найвищої кваліфікації та з нагоди 80-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 23.05.2016 № 115-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Воловика В.І.»

відомості про Воловика В.І занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

3

НОВАК

Михайло Григорович

голова правління публічного акціонерного товариства «Мелітопольгаз»

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Мелітопольського району Запорізької області та з нагоди 60-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 03.06.2016 № 134-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Новака М.Г.»

відомості про Новака М.Г. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

4

МІСТО ДНІПРОРУДНЕ

Василівського району

Запорізької област

 

за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Василівського району Запорізької області та з нагоди 55-річчя від дня заснування міста Дніпрорудне

Розпорядження голови обласної ради від 17.06.2016 № 167-н “Про нагородження орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм I ступеня”

 

5

АНІСІМОВ

Леонід Олександрович

Голова профкому публічного акціонерного товариства «Запоріжсталь»

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у вирішення соціальних питань трудящих і непрацюючих пенсіонерів комбінату та з нагоди Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості нагороджується

Розпорядження голови обласної ради від 22.06.2016 № 174-н “Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради”

відомості про Анісімова Л.О.  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

6

СЕРДЮК

Анатолій Васильович

член Національної спілки журналістів України, співак, композитор-пісняр, заслужений працівник культури України, заслужений артист естрадного мистецтва України

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, благодійну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток культури і мистецтва Запорізької області та з нагоди 25-річчя творчої діяльності

Розпорядження голови обласної радивід 25.07.2016 № 203-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Сердюка А.В.»

відомості про Сердюка А.В. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

7

ХАРКІН

Сергій

Григорович

Голова первинної профспілкової організації державного підприємства «Івченко-Прогрес»

За багаторічну плідну працю по захисту соціально-економічних прав та інтересів трудящих, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток профспілкового руху Запорізької області та з нагоди 25-ої річниці Незалежності України

Розпорядження голови обласної ради від 08.08.2016 № 224-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Харкіна С.Г.»

відомості про Харкіна С.Г. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

8

ВОЛКОВ

Анатолій Анатолійович

Генеральний директор публічного акціонерного товариства «Племзавод «Степной» Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області

За багаторічну сумлінну працю,  високий професіоналізм, значні трудові здобутки, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області та з нагоди 25-ої річниці Незалежності України

Розпорядження голови обласної ради від 12.08.2016 № 245-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким  краєм» І ступеня Волкова А.А.»

відомості про Волкова А.А. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

9

РЕЧКА

Микола Михайлович

Заступник головного лікаря комунальної установи «Мелітопольська міська лікарня №2» Мелітопольської міської ради Запорізької області

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, творчий потенціал, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я  та з нагоди 25-ої річниці Незалежності України

Розпорядження голови обласної ради від 17.08.2016 № 256-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Речки М.М.»

відомості про Речку М.М. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

10

ПОПОВ

Михайло Олександрович

Член збірної команди України з настільного тенісу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, переможець ХV Паралімпійських ігор За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, успішні результати виступу на ХV Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро

Розпорядження голови обласної ради від 22.09.2016 № 311-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

відомості про Попова М.О. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
11

НЕЧИПОРЕНКО

Валенитна Василівна

Ректор комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти, розроблення та реалізацію інноваційних освітньо-реабілітаційних технологій комплексної медичної, психолого-педагогічної, соціальної реабілітації дітей і молоді з особливими потребами, з нагоди Дня працівників освіти та 55-річчя заснування навчального закладу

Розпорядження голови обласної ради від 22.09.2016 № 312-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

відомості про Нечипоренко В.В. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
12

ОЛЬХОВСЬКИЙ

Віктор Іванович

Генерал поліції третього рангу, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Національної поліції в Запорізькій області За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, зразкове виконання службового обов’язку, вагомий особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку, забезпечення конституційних прав громадян Запорізької області та активну громадську діяльність

Розпорядження голови обласної ради від 24.10.2016 № 361-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Ольховського В.І.»

відомості про Ольховського В.І. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
13

ГЛУШКО

Василь Іванович

Декан машинобудівного факультету Запорізького національного технічного університету

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну педагогічну та наукову діяльність, розвиток технічної освіти Запорізького краю та з нагоди 116-ї річниці Запорізького національного технічного університету

Розпорядження голови обласної ради від 15.11.2016 № 421-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

відомості про Глушка В.І. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
14

ЄРЕЩЕНКО

Юрій Миколайович

Заступник директора державного підприємства «Дослідне господарство «Мелітопольське» Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф.Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України»  За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок
у соціально-економічний розвиток Мелітопольського району Запорізької області та з нагоди Дня працівників сільського господарства

Розпорядження голови обласної ради від 15.11.2016 № 426-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

відомості про Єрещенка Ю.М. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
2017 рік
1

НОВОХАТЬКО

Микола Миколайович

Директор товариства з додатковою відповідальності «Агронива» Гуляйпільського району Запорізької області, депутат Гуляйпільської район-ної ради семи скликань За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розбудову місцевого самовря-дування та активну життєву позицію

Розпорядження голови обласної ради від 30.01.2017 № 14-н «Про нагородження орденом За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Новохатька М.М.»

відомості про Новохатька М.М. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
2

ТАРАНЕНКО

Володимир Дем’янович

Генеральний директор това-риства з обмеженою відпо-відальністю «Запорізька опто-во-роздрібна фірма «Взуття» За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток соціального партнерства і захист соціально-економічних прав та інтересів трудящих Запорізької області та з нагоди 65-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 07.02.2017 № 22-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Тараненка В.Д.»

відомості про Тараненка В.Д. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
3

ВОЛОДЬКОВ

Микола Миколайович

Директор Палацу культури металургів Товариства з обмеженою відповідальністю «Соціальні ініціативи Запоріж-жя» За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, сприяння розвитку соціального партнерства, вагомий особистий внесок у культурно-масову роботу серед населення Запорізької області та з нагоди 60-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 26.05.2017 № 138-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Володькова М.М.»

відомості про Володькова М.М. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
4

ОНОДА

Костянтин Костянтинович

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування

Розпорядження голови обласної ради від 05.07.2017 № 197-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Оноди К.К.»

відомості про Оноду К.К. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
5

ВОРОБЙОВА

Ганна Захарівна

Голова Запорізького міського фонду соціального та правового захисту сімей військовозобов'язаних, які загинули у мирний час За багаторічну активну роботу з сім’ями загиблих військовослужбовців, вагомий особистий внесок у справу військово-патріотичного виховання молоді та з нагоди Дня Незалежності України

Розпорядження голови обласної ради від 28.07.2017 № 214-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Воробйової Г.З.»

відомості про Воробйову Г.З. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

6

КОЛЕКТИВ Таврійського державного агротехнологічного університету

  За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців, значні досягнення в реалізації державної політики в аграрній галузі, галузі національної науки і освіти, вагомий внесок у науково-технічний та культурний розвиток Запорізької області та з нагоди з нагоди 85-ї річниці з Дня заснування Таврійського держав-ного агротехнологічного університету

Розпорядження голови обласної ради від 28.08.2017 № 301-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм»

 
7

ВІТЕР

Вадим Борисович

Військовий комісар Токмаць-кого об’єднаного міського військового комісаріату

За зразкове виконання службових обов’язків, активну участь у патріотичному вихованні молоді, вихованні у військовослужбовців відданості українському народові та
з нагоди 50-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 02.11.2017 № 450-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Вітера В.Б.»

відомості про Вітера В.Б. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
8

ПРУШКІВСЬКИЙ

Володимир Геннадійович

Перший проректор Запорізького національного технічного університету

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфі-кованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну і громадську діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток технічної освіти у Запорізькому краї та з нагоди 117-ї річниці Запорізького національного технічного університету

Розпорядження голови обласної ради від 16.11.2017 № 491-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

відомості про Прушківського В.Г.  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
9

РАТНЕР

Леонід Анатолійович

Головний тренер жіночої збірної команди України з гандболу

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, підвищення спортивного іміджу України, вагомий особистий внесок у розвиток спорту та з нагоди
80-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 05.12.2017 № 538-н «Про нагородження орденом«За заслуги  перед Запорізьким краєм» І ступеня Ратнера Л.А.»

відомості про Ратнера Л.А. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
10

БАСТРИГА

Іван Михайлович

Народний депутат України IV скликання, заслужений металург України

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну політичну і громадську діяльність, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізької області та з нагоди 80-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 11.12.2017 № 551-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня Бастриги І.М.»

відомості про Бастригу І.М. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
2018 рік
1

ЛУНЬОВ

Валентин Васильович

Завідувач кафедри машин і технологій ливарного виробництва Запорізького національного технічного університету За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфі-кованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну і громадську діяльність та вагомий особистий внесок у розвиток технічної освіти у Запорізькому краї

Розпорядження голови обласної радивід 19.01.2018 № 15-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

відомості про Луньова В.В. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
2

МОРОЗОВА

Валентина Степанівна

Жителька смт Якимівка Якимівського району Запорізької області, колишній директор Якимівської державної сортодослідної станції

За багаторічну сумлінну працю, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Якимівського району Запорізької області та з нагоди
80-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 11.04.2018 № 71-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

відомості про Морозову В.С. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
3

ПИЛИПЕНКО

Валентина Дмитрівна

Директор комунального закладу «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Василівської районної ради Запорізької області, Почесний громадянин міста Дніпрорудне, заслужений вчитель України

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади Василівсь-кого району Запорізької області та з нагоди 70-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 10.05.2018 № 109-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

відомості про Пилипенко В.Д. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
4

ШАПОВАЛОВ

Георгій  Іванович

Заступник директора комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи та з нагоди Дня Олександрівського району

Розпорядження голови обласної ради від 15.05.2018 № 113-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

відомості про  Шаповалова Г.І. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради
5

ПРИТУЛА

Олександр Леонтійович

Президент громадської організації «Всеукраїнська федерація «Спас» 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, дбайливе ставлення до своєї справи, активну життєву позицію та відродження української національної культури і традицій

Розпорядження голови обласної ради від 04.06.2018 № 140-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

відомості про  Притулу О.Л.  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

6

СПИРИДОНОВ

Юрій Миколайович

Голова первинної організації профспілки в Публічному акціонерному товаристві «Запорізький завод феросплавів»

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток профспілкового руху Запорізької області, захист трудових і соціальних прав й інтересів членів профспілки та з нагоди Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

Розпорядження голови обласної ради від 18.06.2018 № 173-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

відомості про  Спиридонова Ю.М. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

7

БАДОВ

Олександр Євгенійович

Директор з будівництва та реконструкції підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонер-ного товариства «Запорізький залізорудний комбінат»

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію, участь у розвитку та благоустрою міста Дніпрорудне Запорізької області,  вагомий особистий внесок у розвиток металургійної промисловості та з нагоди Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

Розпорядження голови обласної ради від 18.06.2018 № 182-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

відомості про  Бадова О.Є  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

8

ЛАШКУЛ

Зінаїда Василівна

Завідувач кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я і медико-соціальної медицини Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я Запорізької області та підготовку керівних кадрів

Розпорядження голови обласної ради від 05.07.2018 № 219-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

відомості про Лашкул З.В.  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

9

ПОПЛАВКА

Микола Миколайович

Голова наглядової ради, генеральний директор приватного акціонерного товариства «Завод «Запоріж-автоматика»

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію, системне вирішення питань соціального захисту трудового колективу, вагомий особистий внесок у розвиток заводу та з нагоди 50-річчя від дня заснування приватного акціонерного товариства «Завод «Запоріжавтоматика»

Розпорядження голови обласної ради від 24.07.2018 № 246-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

відомості про Поплавку М.М.  занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

10

МОСІЄНКО

Ілля Петрович

Колишній голова виконавчого комітету Пологівської районної ради народних депутатів

За активну громадську діяльність, патріотичне виховання молоді, значний особистий внесок у справу соціального захисту ветеранів праці та з нагоди 90-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 30.07.2018 № 253-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

відомості про Мосієнка І.П. занесені до Книги Пошани Запорізької обласної ради

11

ФРОЛОВ

Микола Олександрович 

Ректор Запорізького національного університету

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, військово-патріотичне виховання молоді та вагомий особистий внесок у розвиток прикордонного руху Запорізької області

Розпорядження голови обласної ради від 20.09.2018 № 345-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради» 

 

12

РЄЗАНОВ

Олександр Геннадійович

Тренер гандбольного клубу «ZTR», чемпіон Олімпійських ігор у Монреалі 1976 року

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Запорізької області та утвердження спортивного іміджу України, активну життєву позицію та з нагоди 70-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 04.10.2018 № 374-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

13

КИРИЧЕНКО

Віктор Миколайович

Завідувач кафедри політології та права Запорізького національного технічного університету

За сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову і педагогічну діяльність, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів і розвиток технічної освіти у Запорізькому краї та з нагоди 118-ї річниці Запорізького національного технічного університету

Розпорядження голови обласної ради від 06.12.2018 № 529-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 

14

МАСАЛАБОВ

Василь Миколайович

Голова сільськогосподарського багатофункціонального кооперативу «Дружба» Мелітопольського району Запорізької області

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Мелітопольського району Запорізької області та з нагоди 65-річчя від дня народження 

Розпорядження голови обласної ради від 26.12.2018 № 555-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 

15

АБРОСІМОВ

Юрій Дмитрович

Завідувач Скельківської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Василівської районної ради Запорізької області

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я Запорізької області і надання медичної допомоги населенню та з нагоди 80-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 27.12.2018 № 556-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
2019 рік
1

ЧУБ

Олександр Григорович

Директор приватного сільськогосподарського підприємства «Мир» Гуляйпільського району Запорізької області За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у забезпечення соціально-економічного розвитку Гуляйпільського району Запорізької області та з нагоди 40-річчя очолення приватного сільськогосподарського підприємства «Мир» Гуляйпільського району Запорізької області і Дня Соборності України

Розпорядження голови обласної ради від 21.01.2019 № 16-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

2

ЛОБАНОВ

Володимир Євгенійович 

Голова Запорізького обласного відділення Національного олімпійського комітету України

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту та з нагоди 70-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 23.01.2019 № 17-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 

3

БІРЮКОВ

Ігор Олексійович

Виконавчий директор Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, високі досягнення у вирішенні питань життєзабезпечення територіальної громади міста Запоріжжя та вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування і впровадження державної програми децентралізації місцевої влади

Розпорядження голови обласної ради від 07.02.2019 № 39-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

4

АВРАМЕНКО

Наталія Вікторівна

Головний лікар комунальної установи «Обласний медичний центр репродукції людини» Запорізької обласної ради, депутат Запорізької обласної ради

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізького краю

Розпорядження голови обласної ради від 19.02.2019 № 47-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
5

КОРОВКА

Євген Григорович

Голова Гуляйпільської районної ради Запорізької області у 1998-2010 роках, депутат Гуляйпільської районної ради п’яти скликань

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування Гуляйпільського району Запорізької області та з нагоди 80-ї річниці  з Дня утворення Запорізької області і 70-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 06.03.2019 № 87-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

6

АХТИРСЬКИЙ

Олександр Іванович

Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи комунальної установи «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради, Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню Запорізької області, впровадження нових методів діагностики і лікування, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я Запорізької області та з нагоди 45-річчя роботи у протитуберкульозних медичних закладах і 35-річчя роботи у комунальній установі «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради

Розпорядження голови обласної ради від 12.04.2019 № 125-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

7

ШАПОВАЛ

Сергій Дмитрович

Перший проректор з науково-педагогічної роботи Державного закладу «Запорізька  медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України», Заслужений лікар України, лауреат  Державної премії України, доктор медичних наук, професор

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську позицію, впровадження нових методів лікування і профілактики захворювань, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, організаторську та педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, вітчизняної медичної освіти і науки та з нагоди Дня медичного працівника

Розпорядження голови обласної ради від 04.06.2019 № 190-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

8

ГРИДАСОВ

Юрій Володимирович

Голова наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю
«СП Юкойл»

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, захист прав та інтересів товаровиробників, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізького краю та з нагоди Дня Конституції України

 

Розпорядження голови обласної ради від 19.06.2019 № 223-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

9

СКОРИЦЯ

Дмитро Миколайович

Начальник штабу Запорізького обласного об’єднання громадян «Союз ветеранів прикордонних військ» 

За сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток прикордонного руху в Запорізькій області, національно-патріотичного виховання молоді та з нагоди Дня Конституції України

Розпорядження голови обласної ради від 26.06.2019 № 239-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 

10

ЧЕБЕРКО

Андрій Іванович

Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрокераміка», депутат Запорізької обласної ради

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, високі досягнення у професійній діяльності, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізької області та з нагоди Дня Незалежності України

 

Розпорядження голови обласної ради від 13.08.2019 № 299-н «Про нагородження орденом за заслуги перед Запорізьким краєм І ступеня»

 

11

ДУДКА

Віктор Іванович

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма імені Мічуріна» Михайлівського району Запорізької області, депутат Запорізької обласної ради

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, високі досягнення у професійній діяльності, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізького краю та з нагоди Дня Незалежності України

Розпорядження голови обласної ради від 13.08.2019 № 300-н «Про нагородження орденом за заслуги перед Запорізьким краєм І ступеня»

 

12

ДЯЧЕНКО

Олександр Васильович

Заступник голови Запорізької філії громадського об’єднання «Всеукраїнське об’єднання «УКРАЇНА - ЦЕ Я»

За мужність, патріотизм, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у справу розбудови громадянського суспільства, соціального захисту незахищених верств населення, волонтерську діяльність та з нагоди Дня Незалежності України

Розпорядження голови обласної ради від 19.08.2019 № 316-н «Про нагородження орденом за заслуги перед Запорізьким краєм І ступеня»

 

13

КИШКО

Микола Леонтійович

Директор приватного підприємства «Могучий» Мелітопольського району Запорізької області

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток сільського господарства, активну громадську діяльність та з нагоди Дня Незалежності України

Розпорядження голови обласної ради від 19.08.2019 № 318-н «Про нагородження орденом за заслуги перед Запорізьким краєм І ступеня»

 

14

ГОЛОД

Іван Павлович

Почесний громадянин Михайлівського району Запорізької області

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Михайлівського району Запорізької області та з нагоди 70-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 23.08.2019 № 324-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

15

БІСКУПСЬКИЙ

Віктор Григорович

Директор комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»

За багаторічну сумлінну працю, високий  професіоналізм, активну громадську позицію та вагомий  особистий  внесок   у   підвищення ефективності використання авіаційного транспорту

Розпорядження голови обласної ради від 10.09.2019 № 339-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

16

ОЛЯНІНА

Олександра Павлівна

Регіональний консультант з бюджетних питань Асоціації міст України по Запорізькій області

За багаторічну сумлінну працю, високий  професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий  особистий  внесок у реформування і розвиток місцевого самоврядування Запорізької області та з нагоди 70-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 18.09.2019 № 358-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

17

ВЕРЕТЕНІН

Анатолій Якович

Директор невідокремленого структурного підрозділу «Михайлівське відділення реалізації нафтопродуктів» товариства з обмеженою відповідальністю «БАРВІ-НОК-ІНВЕСТ»

За багаторічну сумлінну працю, високий  професіоналізм, активну громадську позицію та вагомий особистий  внесок у розвиток системи нафтопродуктозабезпечення Михайлівського району Запорізької області 

Розпорядження голови обласної ради від 05.11.2019 № 454-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

18

ПАНЬКІН

Володимир Миколайович

Директор-художній керівник комунального закладу «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Магара» Запорізької обласної ради

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні творчі досягнення, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток культури Запорізького краю та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

Розпорядження голови обласної ради від 05.11.2019 № 455-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 

19

СЛАСТЬОН

Віктор Максимович

Голова Запорізької обласної ради профспілок

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток профспілкового руху в Запорізькій області, забезпечення соціально-економічних гарантій для працівників та роботодавців і регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин між працівниками і роботодавцями та з нагоди 70-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 07.11.2019 № 463-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

20

ЧУХРАЙ

Раїса Василівна  

Депутат Запорізької обласної ради

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізького краю та з нагоди Дня місцевого самоврядування

Розпорядження голови обласної ради від 14.11.2019 № 475-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

21

ФЕДЧУК

Богдан Михайлович

Долинський сільський голова  Запорізького району Запорізької області

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий  особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування та з нагоди Дня місцевого самоврядування

Розпорядження голови обласної ради від 26.11.2019 № 505-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 

22

ЛУЦЕНКО

Катерина Василівна

Директор Приватно-орендного підприємства Агровиробнича фірма «Злагода» Василівського району Запорізької області, депутат Запорізької обласної ради

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування та з нагоди Дня місцевого самоврядування

Розпорядження голови обласної ради від 27.11.2019 № 507-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 

23

ШИЛО

Юрій Володимирович

Голова Якимівської районної ради Запорізької області

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток Якимівського району Запорізької області та з нагоди Дня місцевого самоврядування

Розпорядження голови обласної ради від 27.11.2019 № 510-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 
24

КОВАЛЕНКО

Тетяна Федорівна

Голова Бердянської міської громадської організації «Союз Чорнобиль»

За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у вирішення соціальних питань учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, розвиток демократії і соціальний захист потерпілих від Чорнобильської катастрофи та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Розпорядження голови обласної ради від 02.12.2019 № 419-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 
25

ЛАЄР

Юрій Олександрович

Голова комітету мікрорайону «Нагірна частина міста»
м. Бердянськ, заступник голови ради  Бердянської міської громадської організації «Союз Чорнобиль»
За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у вирішення соціальних питань учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, розвиток демократії і соціальний захист потерпілих від Чорнобильської катастрофи та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Розпорядження голови обласної ради від 02.12.2019 № 419-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 
26

КОЛЕКТИВ

підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат»

  За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток гірничодобувної промисловості, соціально-економічний розвиток Василівського району Запорізької області і міста Дніпрорудне Василівського району Запорізької області та з нагоди 50-ї річниці з Дня вводу в дію Запорізького залізорудного комбінату

Розпорядження голови обласної ради від 09.12.2019 № 543-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
27

КОРОЛЕНКО

Михайло Костянтинович

Генеральний директор Підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» За багаторічну сумлінну працю, високий  професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий  особистий  внесок у розвиток гірничодобувної промисловості, активну участь у розвитку та благоустрою міста Дніпрорудне Василівського району Запорізької області та з нагоди Дня соборності України

Розпорядження голови обласної ради від 09.12.2019 № 543-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
28

ПАВЕЛКО

Микола Олександрович

Директор приватного акціонерного товариства «Новомиколаївський молокозавод»

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, досягнуті успіхи у професійній діяльності та вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Новомиколаївського району Запорізької області

Розпорядження голови обласної ради від 11.12.2019 № 552-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
29

ШУРМА

Ростислав Ігорович

Виконуючий обов’язки Генерального директора ВАТ «Запоріжсталь» з 2012 по 2015 рік,  Генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь» з 2015 по 2019 рік  За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізької області

Розпорядження голови обласної ради від 27.12.2019 № 573-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
2020 рік
1

АПОСТОЛОВА

Тетяна Олексіївна

Директор Кушугумського навчально-виховного комплексу «школа І-ІІІ ступенів - гімназія «Інтелект» Запорізького району Запорізької області

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, відданість справі, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Запорізької області та з нагоди Дня Соборності України

Розпорядження голови обласної ради від 17.01.2020 № 15-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
2

ФОРТУС

Геннадій Вадимович

Головний режисер комунального закладу «Запорізький академічний обласний театр юного глядача» Запорізької обласної ради За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток української культури і театрального мистецтва та з нагоди Міжнародного дня театру 

Розпорядження голови обласної ради від 23.03.2020 № 87-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
3

ШАЛАМОВА

Галина Вікторівна

Голова наглядової ради приватного акціонерного товариства «Михайлівський райагропостач»  За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську і благочинну діяльність, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Михайлівського району Запорізької області та з нагоди 210-ї річниці з Дня заснування Михайлівки Запорізької області

Розпорядження голови обласної ради від 19.05.2020 № 129-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 
4

МОРДИК

Олександр Миколайович

Голова Мелітопольської районної ради, депутат Мелітопольської районної ради сьомого скликання За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, відданість справі, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Мелітопольського району Запорізької області та з нагоди 60-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 04.06.2020 № 147-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
5

КІРКОВ

Олександр Федорович

Депутат Запорізької обласної ради, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ремшляхбуд»  За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізької області та з нагоди 65-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 05.06.2020 № 148-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
6

ШИНКАРЕНКО

Володимир Леонтійович

Директор комунального некомерційного підприємства Запорізька обласна інфекційна лікарня» Запорізької обласної ради, депутат Запорізької обласної ради За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я Запорізької області і виконання завдань, пов’язаних з боротьбою та профілактикою захворювання, і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією на території Запорізької області, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Розпорядження голови обласної ради від 03.08.2020 № 259-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
7

КУЗНЄЦОВ

Павло Анатолійович

Фізична особа-підприємець, член координаційної ради по розвитку підприємництва та захисту прав споживачів в місті Бердянськ Запорізької області, член Запорізької регіональної ради підприємців, голова представництва громадської організація «Всеукраїнське об’єднання громадян «Країна» у Бердянському районі Запорізької області, громадський діяч 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Бердянськ та Бердянського району Запорізької області

Розпорядження голови обласної ради від 25.08.2020 № 301-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
8

ПРЕСНЯК

Ігор Степанович

Радник директора Казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра», Почесний громадянин міста Запоріжжя

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізького краю

Розпорядження голови обласної ради від 31.08.2020 № 305-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
9

МАТВІЇШИНА

Любов Вікторівна

Народна артистка України, провідний майстер сцени комунального закладу «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара» Запорізької обласної ради

За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, значні творчі досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва Запорізького краю та з нагоди 80-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 31.08.2020 № 306-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
10

МОРМЕЛЬ

Надія Андріївна 

Колишній редактор Токмацької незалежної міськрайонної газети «Народна трибуна» За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність та активну громадську позицію

Розпорядження голови обласної ради від 17.09.2020 № 329-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
11

РЯБЕНКО

Євген Миколайович

Директор Запорізького електротехнічного фахового коледжу Національного університету «Запорізька політехніка» За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу виховання підростаючого покоління, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження сучасних методів навчанні і виховання студентів та з нагоди 85-річчя Запорізького електротехнічного фахового коледжу Національного університету «Запорізька політехніка»

Розпорядження голови обласної ради від 17.09.2020 № 332-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
12

ЧЕПІГА

Володимир Юрійович

Командир військової частини А2176 Східного територіального управління Військової служби правопорядку

За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, ініціативність, вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди Дня захисника України

Розпорядження голови обласної ради від 21.09.2020 № 337-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступен

 
13

ВОРОБЙОВА

Світлана Геннадіївна

Приватний підприємець 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, відданість справі та вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Бердянського району Запорізької області

Розпорядження голови обласної ради від 12.10.2020 № 384-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
14

НАУМИК

Валерій Владиленович

Проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Національного університету «Запорізька політехніка»   За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки та з нагоди 120-річчя з дня заснування Національного університету «Запорізька політехніка»

Розпорядження голови обласної ради від 18.11.2020 № 417-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 
15

ЗІМІН

Микола Павлович

Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, директор Запорізької будівельно-ремонтно-налагоджувальної колективної фірми «Механізатор» За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у вирішення соціальних питань учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, розвиток демократії і соціальний захист потерпілих від Чорнобильської катастрофи та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Розпорядження голови обласної ради від 24.11.2020 № 425-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 
16

РИБАК

Світлана Олександрівна

Секретар Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування та з нагоди Дня місцевого самоврядування

Розпорядження голови обласної ради від 04.12.2020 № 449-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 
17

МИХАЙЛИК

Павло Андрійович

Президент федерації гандболу Запорізької області За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Запорізької області

Розпорядження голови обласної ради від 08.12.2020 № 452-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
2021 рік
1

КІЯШКО

Петро Миколайович

Веселівський селищний голова Веселівського району Запорізької області, член Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування та з нагоди 65-річчя від дня народження і 30-річчя очолення Веселівської селищної ради Веселівського району Запорізької області

Розпорядження голови обласної ради від 28.01.2021 № 9-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
2

ЄСИПЕНКО

Юрій Олегович

Депутат Мелітопольської районної ради, член комісії з питань законності, боротьби з корупцією, регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності та етики Мелітопольської районної ради За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування і соціально-економічний розвиток Мелітопольського району Запорізької області та з нагоди 65-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 04.02.2021 № 16-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
3
ПУШНЯК
Олексій Якович
Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ритм» За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток галузі промисловості та з нагоди 50-річчя трудової діяльності у товаристві з обмеженою відповідальністю «Ритм»

Розпорядження голови обласної ради від 02.04.2021 № 75-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
4

БУТНАРЬ

Сергій Костянтинович

Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, відданість справі та вагомий особистий внесок у справу запобігання та протидії корупції в Запорізької області

Розпорядження голови обласної ради від 15.04.2021 № 87-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
5

ШКЛЯРЕНКО

Віталій Миколайович

Директор – художній керівник комунального закладу «Запорізький академічний обласний театр юного глядача»

За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, відданість обраній справі, вагомий особистий внесок у розвиток української культури і театрального мистецтва

Розпорядження голови обласної ради від 12.07.2021 № 215-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
6

БОЯРСЬКА

Людмила Миколаївна

Завідувач кафедри дитячих хвороб, професор Запорізького державного медичного університету  За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, відданість обраній справі, вагомий особистий внесок у  справу підготовки медичних кадрів, значну науково-педагогічну і керівну роботу та
з нагоди 80-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 21.07.2021 № 225-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
7

ХАЛИМОНЕНКО

Леонід Макарович

Головний агроном товариства з обмеженою відповідальністю «Молодіжне» (Михайлівський район Запорізька область) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, відданість обраній справі, вагомий особистий внесок у  соціально-економічний розвиток Мелітопольського району Запорізької області та з нагоди 70-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 22.07.2021 № 227-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
8

ЦІПІНЬО

Юрій Володимирович

Співробітник Управління служби безпеки України в Запорізькій області, полковник За вагомий особистий внесок у забезпечення стабільної ситуації у Запорізькій області, досягнуті конкретні результати в оперативно-службовій діяльності, проявлені при цьому високий професіоналізм, ініціативу і наполегливість та з нагоди Дня Незалежності України 

Розпорядження голови обласної ради від 09.08.2021 № 257-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 
9

СМИРНОВ

Валерій Володимирович

Віце-президент Запорізької облас-ної федерації греко-римської боротьби, президент Запорізької міської федерації греко-римської боротьби  За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, успішний виступ запорізького борця Парвіза Насібова на Олімпійських іграх 2020 року у Токіо, вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію греко-римської боротьби в Україні та з нагоди 50-річчя праці у галузі фізичної культури і спорту

Розпорядження голови обласної ради від 02.09.2021 № 325-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
10

ПОМАЗАН

Марія Олександрівна

Член збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, чемпіонка ХVІ Паралімпійських ігор

За сумлінну працю, високу професійну майстерність і видатні досягнення у спорті, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, успішні результати виступу на ХVІ Паралімпійських іграх у Токіо та з нагоди Дня фізичної культури і спорту

Розпорядження голови обласної ради від 08.09.2021 № 328-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 
11

САВЦОВА

Вікторія Володимирівна

Член збірної команди України з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, учасниця ХVІ Паралімпійських ігор За сумлінну працю, високу професійну майстерність і видатні досягнення у спорті, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, успішні результати виступу на ХVІ Паралімпійських іграх у Токіо та з нагоди Дня фізичної культури і спорту

Розпорядження голови обласної ради від 08.09.2021 № 328-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»

 
12

КОЛБ            

Анатолій Михайлович

Директор – художній керівник комунального закладу «Запорізький академічний обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, активну громадську позицію, відданість обраній справі, вагомий особистий внесок у розвиток культури Запорізької області та з нагоди Дня Олександрівського району міста Запоріжжя

Розпорядження голови обласної ради від 08.10.2021 № 414-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
13

МАЛИЦЬКА

Любов Іванівна

Артистка - вокалістка (солістка), провідний майстер сцени комунального закладу «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради, народна артистка України  За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, активну громадську позицію, відданість обраній справі, вагомий особистий внесок у розвиток національного мистецтва, примноження духовних цінностей Запорізького краю та з нагоди 85-річчя від дня народження

Розпорядження голови обласної ради від 03.11.2021 № 447-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»

 
14

МЄЧОВА

Галина Анатоліївна

Виконуюча обов’язки директора комунального закладу «Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів» Запорізької обласної ради 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, відданість обраній справі та вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізької області

Розпорядження голови обласної ради від 23.12.2021 № 534-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня»