Комунальне підприємство «Склади»

Повна назва: 
Комунальне підприємство «Склади»

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
Комунальне підприємство «Склади»
Мiсцезнаходження: 
69032, м. Запоріжжя, вул. Верхня, 4

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
32539462

Органiзацiйно-правова форма:

Вiдомостi про статут (положення): 

Вiдомостi про припинення юридичної особи

Назва органу що прийняв рiшення про припинення юридичної особи: 
від 29.03.2012 № 19 «Про припинення комунального підприємства «Склади» Голова ліквідаційної комісії Бєлогурова Ірина Юріївна