Комунальна установа «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради

Повна назва: 
Комунальна установа «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради

Вiдповiдна галузь:

Скорочена назва: 
КУ «ЗОКОнкодиспансер» ЗОР
Мiсцезнаходження: 
69040, м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177-а
Телефони: 
(061) 286 21 11

Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи

Iдентiфiкацiйний код по ЄДРПОУ: 
02006691

Органiзацiйно-правова форма:

Види дiяльностi: 
медична практика
Вiдомостi про статут (положення): 

Керiвництво установи

Керiвник: 
Головний лікар Єсаянц Михайло Григорович
Термiн дiї контракту: 
07.12.2017 по 07.12.2022